Een bijzondere en holistische wijze van begeleiding van mensen op mentaal, lichamelijk en emotioneel vlak.
We stellen voortdurend hogere eisen aan onszelf, eten steeds ongezonder en we zijn overwegend meer in het denken dan het voelen bezig.
Gevolg is dat we langzaam maar zeker in disbalans raken, wat zich vaak uit in lichamelijke klachten.

Binnen de reguliere behandelingen wordt vaak de aandacht alleen maar gelegd op de gevolgen, wat het probleem niet wegneemt.
Met Personal Coaching help ik je weer in balans te komen, bewust te worden en eventueel je prestatieniveau te verhogen.
Door het gebruik van diverse behandelings- en begeleidingsmethoden is het mogelijk om snelle, adequate, blijvende resultaten te behalen.