Physical – Mental Coaching

We worden allemaal ingeprent door onze ervaringen,  wat grote invloed kan hebben op ons dagelijks gedrag.

Vooral negatieve ervaringen slepen we als een anker mee in ons gedrag naar anderen, maar vooral ook naar onszelf.

We hebben de neiging om een soort schijnveiligheid om ons heen te bouwen, waardoor we minder geraakt kunnen worden.

Deze comfortzone kan er voor zorgen dat we ons zelf niet kunnen zijn,  waardoor we op den duur met ons gevoel in conflict komen.

Veel lichamelijke klachten zijn te herleiden naar dit geforceerde gedrag.

Met physical & mental coaching, gaan we samen op zoek naar oorzaken en gevolg.

Door de inzet van diverse behandelmethoden, probeer ik samen met je oud leed een plek te geven en ruimte te maken om jezelf te zijn.