Lymfedrainage Massage

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfe- en hersenbanen.
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer, het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of van gassen. Het is de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem.

Door spierwerking wordt het lymfevocht uiteindelijk teruggevoerd naar de bloedbaan, waar het gezuiverd wordt. Op het kruispunt van grote lymfvaten bevinden zich lymfeknopen, meestal dicht bij organen. Deze lymfeknopen (klieren) filteren de lymfe en halen er lichaamsvreemde stoffen uit (bacteriën, kankercellen, cel resten, etc.). Deze lichaamsvreemde stoffen komen in de bloedbaan terecht doordat het lymfestelsel en de bloedbaan uiteindelijk met elkaar in contact staan. Via de bloedbaan worden de lichaamsvreemde stoffen uitgescheiden door het lichaam. In de lymfklieren worden witte bloedcellen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het afweersysteem van het lichaam.

Lymfeoedeem (zwelling door vocht) ontstaat, als er te weinig vocht uit het weefsel wordt afgevoerd. Dit kan komen door een verminderde afvoercapaciteit van het lymfesysteem of een te grote aanvoer van vocht, het lymfesysteem kan dan de aanvoer niet aan. Een verhoging van het lymfevocht zien we bij ongelukken, operaties, bestraling en borstamputaties. Als het lichaam niet zelf meer in staat is het lymfevocht voldoende af te voeren kan een zeer belastende situatie ontstaan voor het hart. Vaak worden hiervoor plaspillen voorgeschreven, welke vooral het gevolg aanpakken. Beter is om lymfevocht, op een natuurlijke wijze, te helpen afvoeren.

Hiervoor zijn er een aantal behandelmethoden.

  • Massagehandgrepen waarmee verhardingen of littekenweefsel wordt behandeld
  • Bewegings- en ademhalingsoefeningen
  • Compressietherapie/medical lymfetaping

Medical lymfetaping is een tape met dezelfde elasticiteit als de huid. Een goed aangelegde lymfetape lift de huid iets omhoog waardoor de afvoer van afvalstoffen wordt verbeterd, de onderhuidse circulatie verbetert en zenuwpijn kan verminderen. De tape kan meestal ruim een week blijven zitten, waarbij 24 uur per dag onderhuidse activiteit plaats vind. De insteek van de behandeling is uiteindelijk, de natuurlijke terug pomp capaciteit te herstellen.